Pierwsze 30min spotkania jest darmowe!

Warunki korzystania

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez FuuZzi. Na całej stronie, terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do FuuZzi. FuuZzi oferuje tę stronę internetową, w tym wszelkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej strony dla Ciebie, użytkowniku, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, warunków, polityk i zawiadomień określonych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i/lub dokonując zakupu u nas, korzystasz z naszej „Usługi” i zgadzasz się być związany niniejszymi warunkami i zasadami („Warunki Usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowymi warunkami i zasadami oraz politykami wymienionymi tutaj lub dostępnymi za pośrednictwem hiperłącza. Warunki Usługi obejmują wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń przeglądających, sprzedawców, klientów, handlowców i/lub dostarczycieli treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Usługi przed dostępem lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Korzystając z dowolnej części strony, zgadzasz się być związany niniejszymi Warunkami Usługi. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki i zasady niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli Warunki Usługi są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych Warunków Usługi.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu będą również podlegać Warunkom Usługi. Możesz sprawdzić najnowszą wersję Warunków Usługi w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części Warunków Usługi przez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony w celu sprawdzenia zmian. Twoje dalsze korzystanie z lub dostęp do strony internetowej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Fuuzzi.co.uk, platformie handlowej e-commerce, która umożliwia nam sprzedaż naszych produktów i usług.

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując te Warunki Usługi, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej strony przez swoje małoletnie osoby zależne.

Nie możesz używać naszych produktów do żadnego nielegalnego lub nieautoryzowanego celu, ani nie możesz naruszać praw w swojej jurysdykcji (w tym, ale nie tylko, praw autorskich) podczas korzystania z Usługi.

Nie wolno Ci przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani żadnego kodu o destrukcyjnym charakterze.

Naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie Usług.

SEKCJA 2 - OGÓLNE WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi każdego z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Zrozumiesz, że Twoje treści (nie obejmujące informacji o karcie kredytowej), mogą być przesyłane niezaszyfrowane i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się do wymagań technicznych połączeń sieciowych lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.

Zgadzasz się, że nie będziesz reprodukować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób żadnej części Usługi, ani korzystać z Usługi lub dostępu do Usługi ani z kontaktu na stronie internetowej, przez który Usługa jest świadczona, bez wyraźnej pisemnej zgody naszej strony.

Nagłówki używane w niniejszej umowie są zawarte wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać lub w inny sposób wpływać na te Warunki.

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność informacji udostępnionych na tej stronie, które mogą być niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Materiał na tej stronie jest dostarczany wyłącznie w celach informacyjnych ogólnych i nie powinien być uznawany ani używany jako jedyny podstawowy materiał do podejmowania decyzji bez konsultacji pierwszorzędnych, bardziej dokładnych, kompletnych lub aktualnych źródeł informacji. Korzystanie z materiału na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, koniecznie, nie są aktualne i są dostarczane wyłącznie dla Twojego odniesienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej strony w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizacji żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że jest to Twoja odpowiedzialność monitorować zmiany na naszej stronie.

SEKCJA 4 - ZMIANY W USŁUGACH I CENY

Ceny naszych produktów podlegają zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnej zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jej części lub treści) bez uprzedniego powiadomienia w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności przed Tobą ani przed jakąkolwiek trzecią stroną za jakąkolwiek modyfikację, zmianę cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Produkty te lub usługi mogą mieć ograniczoną ilość i podlegają zwrotowi lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką Zwrotów. Aby zapoznać się z naszą Polityką Zwrotów dotyczącą produktów, odwiedź [LINK]. Aby zapoznać się z naszą Polityką Zwrotów i Anulowania dotyczącą usług, odwiedź [LINK].

Dokładaliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów na sklepie jak najdokładniej. Nie możemy jednak zagwarantować, że wyświetlenie kolorów na monitorze Twojego komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie jednak prawo do, lecz nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczania sprzedaży naszych produktów lub usług do określonej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w sposób indywidualny. Zastrzegamy sobie również prawo do ograniczenia ilości jakichkolwiek produktów lub usług, które oferujemy. Wszelkie opisy produktów lub cen produktów mogą ulegać zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, według wyłącznego uznania naszej strony. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta jakiegokolwiek produktu lub usługi dokonana na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zakazana.

SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ FAKTUROWANIA I INFORMACJI O KONTACH

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia dowolnego zamówienia, które złożysz u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupów na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia składane przez tę samą osobę, tę samą kartę kredytową oraz/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. Jeśli dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy próbować powiadomić Cię poprzez kontaktowanie się z Tobą na podany adres e-mailowy i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zabronienia zamówień, które, według naszego wyłącznego uznania, wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się dostarczać bieżące, kompletne i dokładne informacje dotyczące zakupów i konta do wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na szybkie aktualizowanie swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje, zwroty lub skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy udostępniać Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy i na które nie mamy żadnej kontroli ani wpływu.

Potwierdzasz i zgadzasz się, że dostarczamy dostęp do takich narzędzi „w stanie, w jakim są” i „w miarę ich dostępności”, bez żadnych gwarancji, przedstawień lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z Twoim korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Każde użycie przez Ciebie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony odbywa się wyłącznie na Twoje ryzyko i według Twojej własnej dyskrecji, i powinieneś upewnić się, że jesteś zaznajomiony i zgadzasz się z warunkami, na jakich narzędzia te są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę stron trzecich.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym wprowadzenie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom Usługi.

SEKCJA 8 - LINKI DO STRON TRZECICH

Pewne treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki do stron trzecich na tej stronie mogą kierować Cię do stron internetowych osób trzecich (na przykład metod płatności), które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenianie zawartości lub dokładności i nie gwarantujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za żadne materiały osób trzecich lub strony internetowe, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody ani szkody związane z zakupem lub używaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z jakimiś stronami trzecimi. Przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji należy dokładnie zapoznać się z politykami i praktykami osób trzecich i upewnić się, że je rozumiesz. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować bezpośrednio do osoby trzeciej.

SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na nasze żądanie przesyłasz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez naszego żądania przesyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, drogą mailową, pocztową lub w inny sposób (zbiorczo „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, dystrybuować, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium jakiekolwiek komentarze, które do nas przesyłasz. Nie mamy i nie będziemy mieli żadnego obowiązku (1) utrzymywania poufności żadnych komentarzy; (2) płacenia odszkodowania za jakiekolwiek komentarze; ani (3) odpowiadania na jakiekolwiek komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku monitorować, edytować ani usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są nielegalne, obraźliwe, groźne, zniesławiające, sprośne, obsceniczne lub w inny sposób kwestionujące lub naruszające prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki Usługi.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławczego lub inaczej nielegalnego, obraźliwego lub sprośnego materiału, ani nie będą zawierać wirusa komputerowego lub innego oprogramowania złośliwego, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na funkcjonowanie Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Jesteś wyłącznym odpowiedzialny za wszelkie komentarze, które publikujesz oraz za ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

SEKCJA 10 - INFORMACJE OSOBISTE

Przesłanie przez Ciebie informacji osobistych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, odwiedź [LINK]

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą pojawić się informacje zawierające błędy drukarskie, niedokładności lub pominięcia dotyczące opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów przesyłki i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania jakichkolwiek błędów, niedokładności lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie są niewłaściwe w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (także po złożeniu zamówienia).

Nie mamy obowiązku aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie, w tym informacji o cenach, z wyjątkiem sytuacji, w której wymaga tego prawo. Nie należy przyjmować, że data aktualizacji lub odświeżenia określona w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie wskazuje, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 - ZAKAZANE UŻYCIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach Usługi, zabrania się korzystania ze strony lub jej treści:

(a) w celach niezgodnych z prawem; (b) do namawiania innych do popełnienia lub uczestniczenia w jakichkolwiek nielegalnych czynach; (c) do naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, ustaw lub lokalnych ustaw; (d) do naruszania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; (e) do nękania, nadużywania, obrazy, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, zastraszania lub dyskryminacji na podstawie płci, orientacji seksualnej, religii, etniczności, rasy, wieku, pochodzenia narodowego lub niepełnosprawności; (f) do przesyłania fałszywych lub mylących informacji;

(g) do przesyłania wirusów lub jakiegokolwiek innego rodzaju złośliwego kodu, który może być lub może być wykorzystywany w sposób wpływający w jakikolwiek sposób na funkcjonowanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, pharmingu, pretekstowania, pająków, crawlów lub skrobania; (j) w celach obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) do zakłócania lub omijania funkcji zabezpieczających Usługę lub jakąkolwiek powiązaną stronę internetową, inne strony internetowe lub Internet. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia Twojego korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej za naruszenie którychkolwiek z zakazanych użyć.

SEKCJA 13 - WYKLUCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, reprezentujemy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z użytkowania usługi, będą dokładne ani wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na nieokreślony czas lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

Zgadzasz się wyraźnie, że korzystanie z Usługi lub niemożność korzystania z Usługi jest wyłącznie Twoim ryzykiem. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczone Ci za pośrednictwem usługi są (za wyjątkiem wyraźnego oświadczenia naszego) dostarczane „takie jakie są” i „dostępne” do Twojego użytku, bez żadnych gwarancji, przedstawień lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, bez względu na to, czy są to gwarancje lub warunki dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki handlowości, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania.

W żadnym przypadku FuuZzi, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, związki, agenci, kontrahenci, praktykanci, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, utratę, roszczenie lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub następcze szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, ale nie tylko, utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utrata danych, koszty zastępcze lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy są one oparte na umowie, delikcie (w tym zaniedbaniu), odpowiedzialności surowej lub w inny sposób, wynikające z Twojego korzystania z Usługi lub zakupionych produktów za pomocą Usługi, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z Twoim korzystaniem z Usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie tylko, jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakimkolwiek treści, lub jakiekolwiek szkody lub straty jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z Usługi lub jakiekolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesyłanej lub w inny sposób udostępnianej za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli zostało poinformowane o ich możliwości.

Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody pośrednie lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

SEKCJA 14 - ZADOŚĆUCZYNIENIE

Zgadzasz się na zwrot kosztów, obronę i zabezpieczenie FuuZzi i naszej filii, powiązanych spółek, partnerów, dyrektorów, urzędników, agentów, kontrahentów, licencjodawców, dostawców usług, poddostawców, dostawców, stażystów i pracowników od wszelkich roszczeń lub żądań, w tym rozsądnych opłat prawnych, wniesionych przez osobę trzecią wynikających z Twojego naruszenia niniejszych Warunków Usługi lub dokumentów, na które się odwołują, lub naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek praw osoby trzeciej.

SEKCJA 15 - WYKLUCZENIE NIEWAŻNOŚCI

Jeśli któraś z postanowień niniejszych Warunków Usługi zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niemożliwą do egzekwowania, takie postanowienie będzie jednak egzekwowalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część będzie uważana za odciętą od niniejszych Warunków Usługi. Takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 - POSTANOWIENIA DODATKOWE

W przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Usługi z naszej strony i nie podjęcia przez nas działania natychmiastowo, nie oznacza to zrzeczenia się przez nas prawa do działania w przyszłości wobec podobnych lub innym przypadkach naruszeń.

Niniejsze Warunki Usługi oraz wszelkie oddzielne umowy, na podstawie których dostarczamy Ci Usługę, będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawami [Kraj], wyłączając przepisy dotyczące kolizji praw.

Zgadzasz się, że wszelkie roszczenia lub powództwa wynikające z lub dotyczące korzystania z Usługi lub niniejszych Warunków Usługi będą kierowane wyłącznie do właściwego sądu [miasto, kraj], wyłączając przepisy dotyczące kolizji praw.

SEKCJA 17 - ZMIANY DO WARUNKÓW USŁUGI

Możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków Usługi w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany jakiejkolwiek części niniejszych Warunków Usługi, publikując aktualizacje i zmiany na naszej stronie. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać naszą stronę. Kontynuując korzystanie lub dostęp do naszej Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian do niniejszych Warunków Usługi, akceptujesz te zmiany.

SEKCJA 18 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków Usługi należy kierować do nas pod adresem fuuzzi.office@gmail.com